Gömeç Zemin Etüdü Çalışması

Written by in Zemin Etüt

Zemin etüdü, bir bölgenin zemin yapısının tespiti çalışmasıdır. O bölgenin jeopolitik yapısı, zemin yapısı, katman yapısı, yer altı su yapısı, yer altı kalınlık ve derinlik özellikleri, elektrik özdirenci ve sismik hızı gibi özelliklerini tespit edildiği bir çalışmadır. Bir bölgesinin depremsel özelliklerinin tespiti, fay hattına olan uzaklığı ve inşaata olan elverişliliğinin tespiti gibi konular, zemin etüdü ile belirlenmektedir. Bu konuda gömeç zemin etüdü firmamız, son teknoloji cihazlarla, zemin etüdü işlemi gerçekleştirmektedir.

 

 Zemin Etüdünün Faydası nedir?

 

Zemin etüdü yapılan bir bölgenin inşaata uygun olup olmadığı, deprem durumunda, oluşacak çökme riski gibi önemli konular ortaya çıkarılmaktadır. Gravite, elektromanyetik, manyetik, elektrik, sismik ve radyoaktivite gibi yöntemlerle, zemin etüdü gerçekleştiren gömeç zemin etüdü firmamız, kesin neticeler verebilmektedir. Su arama hizmetlerinde de kullanılan zemin etüdü çalışmalarında, özel dalgalarla, su varlığı tespiti gerçekleşmektedir. Jeoloji mühendislerimizle son model cihazlarla, kısa zamanda zemin etüdü yapabilen firmamız, oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir.

 

Zemin Etüdü, jeoloji mühendislerinin yaptığı denemelerdir. Yapılan etütlerde, zemin etüt raporu çıkarılan bölgenin birçok kısımlarına özel dalgalar gönderilmektedir. Bu dalgalarla, su, katman yapısı, elektriksel yapı ve benzeri birçok sonuç elde edilmektedir. Katmanın yapısıyla, inşaat sahasına uyumlu olup olmadığı da, raporda ortaya çıkacak durumlardır.

 

 Bayındırlık Bakanlığı Şartnamelerine Uyulmaktadır.

 

Firmamız, bayındırlık şartnamelerine uyumlu bir şekilde zemin etüdü yapmaktadır. Özellikle 17 Ağustos 1999 yılındaki büyük depremden sonra, zemin etüdünün önemi anlaşılmıştır. Zemin etüt sondaj makineleri ile parça çıkarılmaktadır. Bu parçalar, özel olarak dizilmekte ve kaç metreden çıkarıldığı belirtilmektedir. ayrıca georadar, sismik, microtremör ve rezistivite gibi cihazlarda kullanılmaktadır. Bu cihazlarla, gömeç zemin etüdü ekiplerimiz, zemin etüdü yapmaktadır. Zemin etüdü çalışmalarından önce belli bir ön çalışma yapılmaktadır. Bu ön çalışmalarla, yapılacak olan zemin etüdü çalışmalarının mükemmel olması için çalışılmaktadır. Zemin etüdü için jeofizik mühendisleri, greoradar cihazlarıyla, zemini mükemmel bir şekilde taramaktadır. Sonuçta, yer altı yapısının grafiği çıkarılmaktadır. Su arama hizmetlerinde de kullanılan bu cihazlar, sondaj ile su arama hizmetlerinden önce, tarlada suyun çıkabileceği noktaları, tespit edebilme özelliklerine sahiptir.


Kırksekiz Web Tasarım