İvrindi Zemin Etüdü

Written by in Zemin Etüt

Zemin etüdü ülkemizde deprem gerçeğinin anlaşılmasıyla son yıllarda çok daha fazla önem kazanmıştır. Özellikle inşaat sektöründe zemin etüdü raporunun ayrı bir önemi vardır. Çünkü zemin etüdü alana veya arsaya inşaat yapılıp yapılamayacağını belirler. İnşaatların kat sayısı gibi faktörlerinde önemli rol oynar. Ayrıca inşaat öncesi zemin etüdü raporunun alınması kanunen şarttır.

 

 Zemin etüdü ile Yeraltının Modellenmesi

 

Yeraltının sismik hareketleri, faydalanma, kayaç katmanları ve yapısı, su rezervi ile yolları gibi veriler ancak zemin etüdü ile tespit edilebilir. Genellikle sismik, elektrik özdirenç ve sondaj inceleme metotları kullanılır. Yöntem arazinin yapısına ve bölgenin jeolojik durumuna göre seçilir. Yöntem kadar önemli olan diğer husus ise kullanılan araçların ve cihazların son teknoloji ürünü olmasıdır.

 

Ayrıca bilgisayar desteği de çok önemlidir. Bu kapsamda firmamız ivrindi zemin etüdü çalışmalarını en iyi cihaz ve ekiple yapmaktadır. Bölgede İvrindi zemin etüdü çalışmaları ile andezit, riyolit, tüf ve kireç taşı bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Ayrıca alüvyon ve su bakımından da zengindir. Fay hattına yakın olan İvrindi için zemin etüdü raporlarının iyi hazırlanmasının önemi büyüktür.

 

 Zemin Etüdü Yöntemleri

 

-Sismik yöntem: Bu yöntemde yer altına dalgalar gönderip geri dönüşümleri elektronik cihazlarla kaydedilir. Zemine araçlarla indirilen darbeler yer altında dalgalar halinde yayılmaya başlar. Her kayaç katmanının dalgaları yansıtma hızı farklı olduğundan yer altı modellemesi bu hız farklarından yola çıkarak yapılır. En güvenilir metotlardan biridir. Özelikle su rezervlerinin bulunmasında etkilidir.

 

-Elektrik özdirenç yöntemi: Bu yöntemde yere belli aralıklarla çakılan elektrolitlere bir jeneratör yardımı ile elektrik verilir. Her kayacın elektriğe direnci farklıdır bu farklar ölçülerek yer modellenir. Fay hatları, alt katmanlardan geçen borular için çok kullanışlı bir yöntemdir.

 

-Kuyu açma (sondaj) yöntemi: Bu yöntemde daha kesin veriler elde edilmek istendiği zaman tercih edilir. Örneğin ivrindi zemin etüdü çalışmalarında su aramalarında sıkça başvurduğumuz bir yöntemdir. Yöntemde yer altına doğru çok dar bir kuyu açarak ilerlenir ve delinen katmanlar yeryüzüne çıktığından yapılar daha kesin olarak tespit edilir. Kayacın veya suyun kendisi dışarı ince bir katman halinde çıkarıldığından hata payı olmaz.


Kırksekiz Web Tasarım