Kepsut Zemin Etüdü

Written by in Zemin Etüt

Yer altı katmanlarının ne durumda olduklarını ve ne tür jeolojik yapıya sahip olduklarını öğrenmek amacıyla zemin etüdü çalışmaları yapılmaktadır. Zemin etüdüyle birlikte katman kalıntıları ve derinlikleri, elektriğe karşı özdirençleri, yeraltı suyu derinliğini ve kayaçların yoğunluğunu ölçmek mümkündür.

 

Zemin etüdü yapılmasının tek amacı, belirlenen alanın analizlerinin gerçekleştirilmesidir. Bu analizler sayesinde o bölgedeki kayaç yapıları belirlenerek, deprem karşısında göstereceği tutum ve fay hattında olup olmadığı öğrenilmeye çalışılır. Belirlenen bölge üzerinde Kepsut zemin etüdü tarafından yapılacak sondajlar sayesinde örnekler toplanarak alanın yeraltı suyu olup olmadığı ve inşaata elveriş olup olmadığı araştırılmaktadır.

 

 Zemin etüdü Nasıl Yapılır?

 

Zemin etüdü yapılacağı amaca uygun olarak farklılıklar gösterebilmektedir. En önemli amaçların başında ise elektrik, yeraltı suyu ve sismik işlemleri gelmektedir. Zemin etüdü çalışmasında Kepsut zemin etüdü firmamız işinin ehli personeller ve son teknoloji cihazlar ile çalışmaktadır. Çalışma yapılacak olan zeminin öncelikle jeolojik ve jeoteknik yapısı belirlenir. Sondaj çalışması gerçekleştirilerek numune ve örnekler toplanır ve elde edilen örnekler laboratuvarlara gönderilir. Yeraltı radarları kullanarak mevcut zeminler belirlenebilmektedir.

 

 Zemin Etüdü Sonrasında Hani Bilgiler Elde Edilir?

 

Zemin etüdü çalışması sonrası gelecek bilgilerle sismik kayma dalgaları, zeminin deprem yükü azaltma oranı, zemin hakim periyodu, yeraltı suyunun seviyesi, zemin karakteristik özelliği ve zemin emniyeti gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Bunların haricinde işlemi yaptıran kişi ya da kurumun isteği doğrultusunda araştırmalarda yapılabilmektedir. Örneğin bina yapımı için kullanılıyorsa, temel tipine göre taşıma gücü hesaplanarak parametre raporları oluşturulmaktadır.

 

Zemin Etüdü Neden Önemlidir?

 

Ülkemizde özellikle 1999 Gölcük depreminde görülen yıkımlardan sonra, zorunlu bir hale getirilen zemin etüdü yapılacak olan inşaatın dayanıklılığı adına oldukça önem taşımaktadır. Zemin etüdüyle alanın taşıma gücü ve yeraltı suyu derinliği hesaplandığı için yapılacak olan inşaat buna bağlı tasarlanmalıdır. Ülke içerisinde bulunan fay hatlarının yoğunluğu sebebiyle, Kepsut zemin etüdü firmamızın yenilikçi ve teknolojik cihazlarıyla zemin etüdü çalışmaları yapılarak ileride meydana gelebilecek olan tehlikelerin önüne geçmek hedeflenmiştir.

 

Yapılan çalışmaların sonrasında inşaat alanında gerçekleştirilmesi gereken CPT veya SPT deneyleri gerçekleştirilir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda olabilecek en uygun projelerin hazırlanması adına raporlamalar gerçekleştirilir.

Etiketler: ,

Kırksekiz Web Tasarım